English        Hrvatski Jezik        Türkçe        Somali        Print
Seneste nyt fra Rådet for Etniske Minoriteter


Lørdag d. 3. maj er der konstituerende møde for det nye Repræsentantskab for Rådet for Etniske Minoriteter.

Det nye udvidede repræsentantskab skal vælge fem medlemmer til den nye Råd for Etniske Minoriteter.

Rådet har sendt indkaldelse ud til alle integrationsråd og alle landets øvrige kommuner og håber at se så mange som muligt til en spændende dag.


Med indkaldelsen fulgte også dagsorden og retningslinjer omkring valget:

- Indkaldelse
- Dagsorden
- Retningslinjer

 
  
  
       Vedtagelse af L 97 - Forslag til lov om ændring af integrationsloven.

Torsdag d. 20. februar vedtog Folketinget lovforslag L97, der betyder en ændring i sammensætningen af medlemmer af Rådet for Etniske Minoriteter.

Lovforslaget kan ses via dette link:

http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L97/index.htm

Rådet har i forbindelse med lovforslagets behandling i Folketinget sendt et brev til den nye minister, Manu Sareen. Brevet kan læses længere nede på siden.
 
Høringssvar vedrørende forslag om ændring af udlændingeloven og kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge

Fredag d. 24. januar afgav Rådet høringssvar på justitsministeriets forespørgsel om ændring i kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge. Rådet har førhen foreslået sådanne ændringer, og var derfor positivt stemt overfor forslaget. Høringssvaret kan findes under 'Høringssvar 2014'.
                         Brev til Manu Sareen fra Rådet for Etniske Minoriteter


                                                                                                                        København 17. februar 2014

Kære Manu Sareen,

Rådet for Etniske Minoriteter har eksisteret i sin nuværende form siden 1999. I denne uge vedtages formentlig en lovændring, der medfører en ændring af sammensætningen af Rådet – et forslag, som din forgænger, Annette Vilhelmsen, fremsatte. Ifølge den nye model skal Rådet ikke som hidtil udelukkende bestå af repræsentanter for etniske minoriteter, valgt af et repræsentantskab for alle landets integrationsråd. I den nye model skal der sidde repræsentanter udpeget af de fire største kommuner, og du skal som minister udpege 5 medlemmer. Derudover skal repræsentantskabet vælge 5 medlemmer imellem kandidater fra alle landets øvrige kommuner. I november 2013 afgav vi vores høringssvar, hvor vi kom med en række forslag til en måde at sammensætte rådet på, der efter vores mening ville være lidt mere demokratisk. Desværre har der ikke været opbakning til vores anbefalinger, og det tager vi selvfølgelig til efterretning. Vi vil endnu en gang understrege, at vi hilser forandringen og en ny organisering velkommen. Men vi er bekymrede for, at de etniske minoriteter selv bliver en minoritet i det nye råd, hvis der kommer en overvægt af embedsmænd og andre, der ikke har levet integrationen, som vi har gjort. Den gamle model baserer sig efter vores opfattelse på en mere demokratisk proces end den, der kommer nu. Ved den gamle model er samtlige af rådets 14 medlemmer alle valgt som repræsentanter af deres integrationsråd, og dernæst valgt af et samlet repræsentantskab. Det vil sige, at alle rådets medlemmer har rod i de lokale integrationsråd rundt i landet, og vi er alle valgt af hinanden – dette gælder ikke mindst vores formand. Med den nye model er det alene 5 medlemmer, der som før er valgt direkte som repræsentanter fra de lokale integrationsråd. Og formanden udpeges af dig blandt de ministerudpegede medlemmer.

Kære Manu, tænk over det vi har skrevet her, når du skal udpege repræsentanterne – det gælder både de 4 faste medlemmer fra de store kommuner, men også og i særdeleshed, når du selv skal finde fem medlemmer og heriblandt udpege en formand. Lad ikke de etniske minoriteter blive en minoritet i deres eget råd.


Med venlig hilsen Muhsin Türkyilmaz, Abderrazak Jenayah og Bayram Yüksel
Formandskabet for Rådet for Etniske Minoriteter


Sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter
Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon: 41 85 12 93 Mail: rem@sm.dk Web: www.rem.dkFormand: Muhsin Türkyilmaz. Tlf. 21 48 14 01. E-mail: muhtu@vejle.dk 

VISION FOR RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER

Rådets vision er et dynamisk Danmark, hvor:

-  alle er aktive medborgere med lige rettigheder

-  der er plads til både fællesskab og forskellighed

-  mangfoldighed skaber værdi og udvikling i et land med globalt
udsyn

-  alle mennesker bliver set som en ressource


Læs rådets strategi og handlingsplan herREM har været med til at udvikle Social-, Børne- og Integrationsministeriets portal "Viden der virker", som giver et samlet overblik over kvalitetssikret viden på integrationsområdet.
Sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter, Holmens Kanal 22, 1060 København K, T: 41 85 12 93, E: rem@sm.dk